در حال بارگذاری ...

گزارش دبیرعلمی جشنواره تجربیات برتر معلمان و استادان آموزش فیزیک از روند برگزاری این جشنواره

صبح امروز دکتر محمد ابراهیمی دباغ، مدیر گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی و دبیر علمی جشنواره تجربیات برتر معلمان و استادان  فیزیک، در مراسم آیین آغازین این جشنواره  سازماندهی دانش بومی حاصل از تجربیات استادان و معلمان، ثبت و تدوین تجارب ارزشمند ایشان و آشنایی دانشجومعلمان و معلمان با تجربه استادان شاخص آموزش فیزیک را از جمله مهمترین اهداف این جشنواره عنوان کرد. وی افزود ایجاد نگرش مثبت نسبت به خودروایت پژوهی، و ایجاد فرصت برای تعامل علمی میان استادان و معلمان در به اشتراک گذاری دانش عملی محتوا از دیگر اهداف این جشنواره است.

دکتر ابراهیمی دباغ با اشاره به محورهای برگزاری جشنواره تجربیات برتر فیزیک، راهبردهای تدریس، طراحی آموزشی، ارزشیابی، طراحی واحد یادگیری، تجارب پژوهشی، تجارب آموزشی تربیتی و استفاده از محیط های آموزشی خارج از کلاس درس برای آموزش فیزیک را از جمله محورهای این جشنواره ذکر کرد.

دبیر علمی جشنواره تجربیات برتر فیزیک درباره فرایند برگزاری این جشنواره گفت پس از انتشار فراخوان جشنواره شامل اهداف و محورهای آن حدود 100 مقاله توسط دبیرخانه جشنواره دریافت شد و نزدیک به 500 نفر برای شرکت در آن ثبت نام کردند. وی با ذکر این که استادانی از دانشگاه های آزاد اسلامی واحد مشهد، و دانشگاه فردوسی عهده دار داوری تجربه های رسیده به جشنواره بودند گفت برای این که شائبه ای در زمینه انتخاب تجربه های برتر پیش نیاید استادان دانشگاه فرهنگیان به خود اجازه مشارکت در داوری آثار را نداند.

وی در پایان از مهمانان ویژه جشنواره و مدیر، معاون آموزشی پژوهشی و مسئول امور پژوهشی دانشگاه فرهنگیان استان برای شکوفایی علمی دانشجویان دانشگاه تقدیر و سپاسگزاری کرد.    


نظرات کاربران