در حال بارگذاری ...

معرفی سرپرست جدید مدیریت امور پردیس های خراسان رضوی

رمضان نیری به عنوان سرپرست جدید امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی پردیس شهید بهشتی، با توجه به درخواست بازنشستگی دکتر سید حسین مجتبوی و موافقت دکترحسین خنیفر، سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور، طی حکمی،  رمضان نیری معاون این دانشگاه با حفظ سمت به عنوان سرپرست امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی منصوب شد.


نظرات کاربران