در حال بارگذاری ...

سرپرست امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی:
اردوی حیات طیبه معطوف به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است

سرپرست امور پردیس های خراسان رضوی در مراسم آغازین پنجمین دوره اردوی آموزشی، فرهنگی و مهارتی حیات طیبه گفت: «این اردو معطوف به سند تحول بنیادین است زیرا هدف اصلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستیابی به حیات طیبه است.»

صبح امروز، جمعه، 19 مرداد 97، پنجمین دوره اردوی آموزشی، فرهنگی و مهارتی حیات طیبه، با برگزاری مراسم ویژه ای در پردیس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی پردیس شهید بهشتی، در این مراسم، سرپرست امور پردیس های خراسان رضوی شرکت کنندگان در پنجمین اردوی حیات طیبه را دانشجومعلمان نخبه و سرآمد دانشگاه فرهنگیان قلمداد و اظهار امیدواری کرد با نقش آفرینی و مشارکت آنان اردوی حیات طیبه بتواند به اهداف معین و برنامه ریزی شده خود دست یابد.

رمضان نیری با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اردوی حیات طیبه را معطوف به این سند دانست و گفت: «هدف اصلی سند تحول بنیادین دستیابی به حیات طیبه است.»

نیری با بیان این که همه باید باور کنیم که آموزش و پرورش نیاز به تحولی بنیادین دارد اظهار داشت: «این تحول از اقتضائات خاصی برخوردار است که موجب می شود که شکل گیری آن نیاز به هوشمندی خاصی داشته باشد.» وی تأکید کرد: «نمی توان بی محابا به سمت تحول بنیادین آموزش و پرورش رفت.»

سرپرست دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی با ذکر این که در سند تحول بنیادین، توجه اصلی به معلم بوده است، بیان کرد: «کلیدواژه اصلی سند تحول بنیادین معلم است و این نشان می دهد که آنچه تحول به وجود می آورد نه ساختار اداری، بلکه مدرسه است.»

نیری با تأکید بر این که در سند تحول بنیادین معلم مترادف با مربی است، اظهار داشت: «در این سند معلم به فردی اطلاق می شود که مسئولیت فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان را بر عهده دارد.» وی تصریح کرد: «ارائه دروس و آموزش مطالب نازلترین شأنی است که می توان برای معلم در نظر گرفت.»

این مسئول دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: «برای این که یک معلم بتواند تحول آفرین باشد باید خودش خوب رشد یافته باشد.» وی افزود: «معلمی که به ابزارهای لازم برای تحول آفرینی مجهز است باید از دانش معلمی، مهارت های معلمی، بینش معلمی و منش معلمی برخوردار باشد.»

نیری با بیان این که عمل مظهر اعتقاد است گفت: «در عرصه تربیت، انسان باید ابتدائاً بداند و بفهمد تا بتواند معتقد شود، و سپس باید معتقد شود تا عمل کند.»

وی با اشاره به حضور رهبر معظم انقلاب در پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان تهران گفت: «این رخداد بزرگ و تاریخی مسئولیت بزرگی را متوجه مسئولان دانشگاه فرهنگیان، دانشجومعلمان و کلیه معلمان کرده است»

سرپرست دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: «امروز، نظام تعلیم و تربیت به خروجی دانشگاه فرهنگیان چشم دوخته است.»

وی به اشاره به این سخن مقام معظم رهبری که «دانشگاه فرهنگیان مرکز ثقل اصلی نظام تعلیم و تربیت است» گفت: «اگر قرار است تحولی در آموزش و پرورش رخ دهد مرکز ثقل آن این دانشگاه است.» وی توضیح داد: «این مرکزیت معطوف به امکانات فیزیک و مادی نیست بلکه در تربیت معلم، معنا پیدا می کند.»

نیری با تأکید بر این که بخش اعظم تربیت تابع خود مدیریتی، خودآموزی و داشتن برنامه شخصی است، خطاب به دانشجویان گفت: «اراده کنید، اعتقادی عمل نمایید و اعتقادتان این باشد که دارید کار مهمی را انجام می دهید و باید خودتان را برای انجام کارهای مهم آماده سازید.»

وی از همه دست اندرکاران و دانشجویان شرکت کننده در اردوی آموزشی، فرهنگی مهارتی حیات طیبه خواست برنامه های این اردو را به گونه ای اجرا کنند که از هدررفت زمان جلوگیری شود و حداکثر بهره برداری آموزشی و معنوی از این دوره حاصل شود.


نظرات کاربران