در حال بارگذاری ...

سلسله نشستهای معرفی کتاب


هرات در عهد تیموریان
با حضور نویسنده کتاب:دکتر سید حسین مجتبوی
گاه:دوشنبه :96/1/21 بعد از نماز ظهر
جایگاه: سالن آموزش پردیس شهید بهشتی _حوزه پژوهش


نظرات کاربران