در حال بارگذاری ...

همایش ملی رویکرد های نوین در مدیریت و کارآفرینی به میزبانی پردیس شهید بهشتی برگزار شد

همایش ملی رویکرد های نوین در مدیریت و کارآفرینی با مشارکت پردیس شهید بهشتی مشهد و مؤسسه آموزش عالی تابران هم اکنون در محل سالن ابن هیثم پردیس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.


نظرات کاربران