در حال بارگذاری ...

دیدارو گفتگوی منتخب شوراهای اسلامی شهر مشهد با مدیریت و معاونان پردیس شهید بهشتی

خانم بتول گندمی منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهرمشهد با مدیران پردیس شهید بهشتی دیدار و از نزدیک در جریان فعالیتهای پردیس قرار گرفت.


نظرات کاربران