در حال بارگذاری ...

نشست استادان پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان استان با دکتر نجفی مشاور رئیس جمهور و وزیر اسبق آموزش و پرورش

استادان پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان استان با دکتر محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهور و وزیر اسبق آموزش و پرورش در نشستی صمیمانه در جریان کلیات و بخشهایی از سند 2030 قرار گرفته و در این خصوص گفتگو کردند.

گفتنی است این جلسه با حضورمعاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار،مدیر پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان و مدیران پردیسهای شهید بهشتی و هاشمی نژاد ،تعدادی از منتخبان شورای شهر و مدیران مراکز آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

در پایان دکتر نجفی به پرسشهای حاضران پاسخ گفت.


نظرات کاربران