در حال بارگذاری ...

اطلاعیه شماره (2) در رابطه با دانشجویان متقاضی میهمانی در دوره تابستانی

با عنایت به فعال شدن ثبت درخواست میهمانی در سامانه گلستان، مقتضی است دانشجویان متقاضی با رعایت شرایط ذیل تا تاریخ 19/04/1396 اقدام لازم را بعمل آورند:

1- میهمان شدن به پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور، صرفا از طریق سامانه گلستان انجام خواهد شد. (از طریق بخش درخواست های دانشجو)

2- دانشجویان متقاضی میهمانی می بایست صرفا دروسی را در پردیس ها و مراکز مقصد انتخاب نمایند که با جدول دروس اعلام شده پردیس شهید بهشتی هماهنگ باشد.

3- میهمان شدن به سایر دانشگاه ها صرفا در دروس عمومی و فقط در دانشگاه های دولتی و در دوره روزانه مجاز می باشد.

4- درخواست های دانشجویان علاوه بر تایید مرکز مبدا می بایست تاییدیه مرکز مقصد را نیز داشته باشد و انتخاب واحد دانشجو، مستلزم این تاییدیه ها می باشد.

5- دانشجویانی که متقاضی استفاده از کلاس های دوره تابستانی واحد های تابعه خراسان رضوی (نیشابور، سبزوار و تربت حیدریه) می باشند نیز می بایست فرایند درخواست سیستمی را در سامانه گلستان انجام دهند.

یادآوری می گردد دانشجویان ورودی 93 که از امکانات خوابگاه می خواهند استفاده نمایند می بایست درخواست میهمانی به یکی از واحدهای تابعه ( نیشابور، سبزوار و تربت حیدریه) را در سامانه ثکمیل نمایند.

ضمنا  لازم است دانشجویانی که تا کنون نسبت به ثبت اطلاعات خود در قرم پیوست اطلاعیه شماره یک( قبلی) اقدام ننموده اند حداکثر تا فردا 18 تیرماه 96 اقدام لازم را انحام دهند.


نظرات کاربران