در حال بارگذاری ...

مصوبات ششمین جلسه شورای آموزشی استان در خصوص دانشجویان پیوسته ، ترم تابستان ، دانشجویان میهمان و مهارت آموزان ماده 28

مصوبات ششمین جلسه شورای آموزشی  استان که در مورخه 14/4/96 تشکیل شد جهت اطلاع رسانی ارسال می گردد:

  1. دانشجویان خواهر پیوسته فقط در پردیس شهید هاشمی نژاد ودانشجویان برادر ورودی92 که در ترم تابستان فارغ التحصیل می شوند و دانشجویان غیر خوابگاهی در پردیس شهید بهشتی وبقیه دانشجویان خوابگاهی بنا به تمایل ، می توانند در یکی از مراکز تربت حیدریه ، نیشابور وسبزوار  به صورت میهمان انتخاب واحد نمایند.

2- دانشجویانی که تمایل به میهمانی در سایر استان ها را دارند فقط می توانند دروسی را که برای گروه آموزشی آنها در مرکز مبدا ارائه شده میهمان شوند.

3 - در صورتی که دانشجو یک عنوان درسی داشته باشد وبه حد نصاب کلاس برسد دانشگاه می تواند کلاس ها را به صورت فشرده در دوهفته برگزار نماید.(گروههایی که دو درس باقیمانده دارند ویک عنوان درسی به حد نصاب می رسد نیز شامل این ماده می شوند)

4- در مورد مهارت آموزان ماده 28 واحد اصلی در استان مرکز ثامن الحجج(ع)  ودر صورتی که در شهرستان های تربت حیدریه، نیشابوروسبزوار آمار به حد نصاب کلاس برسد می توانند با هماهنگی واحد اصلی کلاس تشکیل دهند.

5- اجرای کلاس های ماده 28 طبق الگوی یک خواهد بود.چنانچه  مهارت آموزان عزیز سوالی داشته باشند با شماره تلفن  05138924324  ویا به آدرس مشهد - بولوار دانشجو نبش دانشجوی 33 مرکز آموزش عالی ثامن الحجج (ع) مراجعه نمایند.

 باتشکر:اداره آموزش مدیریت امور پردیس های خراسان رضوی


نظرات کاربران