در حال بارگذاری ...

استادان و دانشجویان گرامی:
قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان

استادان و دانشجویان گرامی
با سلام
نظر به اجرای قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان در حوزه معاونت محترم علمی و فنآوری ریاست جمهوری و برخورداری این شرکتها از مزایای قانونی آن  به پیوست جزوه 110 برنامه حمایتی (اجرایی شده) به همراه روش استفاده از هرکدام جهت آگاهی ارسال می گردد .
این حمایتها در در 3سرفصل ذیل تقسیم بندی شده است :
1)  برنامه های حمایتی ذیل قانون ؛ شامل تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، معافیت مالیاتی و گمرکی،بیمه تأمین اجتماعی و...(54برنامه)
2)  برنامه های حمایتی با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ؛ شامل تسهیلات سربازی ،صداوسیما، بورس و..(35برنامه)
3)  برنامه های حمایتی ذیل برنامه جامع توسعه کسب و کار شرکتهای دانش بنیان؛ شامل برنامه های توسعه صادرات ، مشاوره هاو...(31برنامه)
لازم به ذکر است فایل الکترونیکی کل این جزوه بر روی سامانه (www.Daneshbonyan.ir) قرار دارد که در صورت لزوم ، می تواند  مورد استفاده قرار گیرد.


نظرات کاربران