در حال بارگذاری ...

((اطلاعیه ))
قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر

لطفا فرم اطلاعات ضمیمه را ابتدا پرینت و سپس به دقت تکمیل و با مدارک خواسته شده حداکثر تا تاریخ 96/5/11 به امور دانشجویی پردیس شهید بهشتی ارسال فرمایید .

مدارک لازم :

1-یک قطعه عکس (الصاق به فرم اطلاعات )

2- تصویر تمام صفحات شناسنامه

3- تصویر کارت ملی (پشت و رو )

4- تصویر مدرک شاهد و یا ایثارگری

5- تصویر کارنامه کلی دانشجو

امور دانشجویی پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

تلفن تماس: 05138786668 قنبری


نظرات کاربران