در حال بارگذاری ...

خبرهایی از کارشناسی پژوهش پردیس

استادان و دانشجویان گرامی
احتراما به اطلاع می رساند همایش ملی " میراث علم و جامعه" با حمایت وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری و سایر مراکز دانشگاهی از تاریخ 12 لغایت 14 مردادماه 1396 با حضور کارشناسان داخلی و خارجی در شهر تهران برگزار خواهد شد .علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی :
www.inmost.ir   مراجعه فرمایند.


دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در تاریخهای اول و دوم شهریورماه 1396جهت ایجاد تعامل هرچه بیشتر بین استادان ،محققین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور "پنجمین کارگاه و سمینار مباحثی در فیزیک " را برگزار خواهدکرد . علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی : http://5thttp.azaruniv.ac.irمراجعه فرمایند .


دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته در تاریخهای اول و دوم شهریورماه 1396 سومین همایش ملی " کارگاه های تخصصی علوم و فن آوری نانو " را در شهرگرمان برگزار خواهد کرد .با توجه به اینکه زمان پذیرش مقاله خاتمه یافته است ،علاقمندان به حضور در همایش و بهره مندی از تجربیات و دستآوردهای علمی درزمینه نانو تا تاریخ 17 مردادماه 1396جهت ثبت نام زمان خواهند داشت .اطلاعات بیشتر در وب سایت همایش به آدرس  : www.ncwnn1396.irقابل دست یابی خواهد بود.


نظرات کاربران