در حال بارگذاری ...

معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی پردیس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان مشهد:
لازمه تحول بنیادین داشتن معلمانی رشدیافته، تحول یافته و تحول خواه است

به گزارش روابط عمومی پردیس شهید بهشتی مشهد، معاون اموزشی پژوهشی و فرهنگی این پردیس در همایش توجیهی تبیینی دانشجومعلمان جدیدالورود دانشگاه فرهنگیان، با اشاره به لزوم تحول بنیادین در آموزش و پرورش گفت سالهاست که مساله تعلیم و تربیت تبدیل به دغدغه جدی مسئولان نظام شده است زیرا محصول نظام تعلیم و تربیت کشور یک محصول کیفی، رشدیافته، موزون و متعادل نیست. وی کنکور را ازمصادیق این امر دانست و اظهار داشت این آزمون مبتنی بر یک نظام دانش محور است نه نظامی مهارت محور، اعتقادمحور و توانایی محور.

رمضان نیری با بیان این که سند تحول بنیادین درشورای عالی آموزش و پرورش کشور تصویب شده است بیان کرد لازمه تحول بنیادین در آموزش و پرورش، داشتن معلمانی رشدیافته، تحول یافته و تحول خواه است. وی با قدردانی از زحمات معلمان فعلی گفت برای تحول بنیادین همه ی نگاه ها به سوی دانشجومعلمانی است که در آینده فارغ التحصیل خواهند شد. وی افزود با این که فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان از نظر کمی زیاد نیستند اما به لحاظ کیفی همه اعتقاد دارند که می توانند تحول آفرین باشند.

این مقام مسئول از دانشجومعلمان نوورود خواست تلاش کنند در ابتدای امر ماهیت شغل معلمی را دقیق و عمیق بشناسند. وی با اشاره به این که شغل معلمی جزء حرفه های یاورانه طبقه بندی می شود اظهار داشت حرفه های یاورانه به مشاغلی گفته می شود که مانند کار مادری زمان آغاز و پایان و ... ندارند.

عضو هیآت علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد با بیان این که دانشجومعلمان باید به روش ها مختلف در جهت تعالی علمی خود بکوشند،  گفت روش هایی مانند خودآموزی، هم آموزی، ایجاد و یافتن موقعیت های یادگیری و استفاده از امکانات آموزشی موجود دانشگاه ها از جمله راه هایی است که می تواند به ارتقاء علمی دانشجویان بینجامد.

 


نظرات کاربران