در حال بارگذاری ...

فراخوان ارسال مقالات علمی ،پژوهشی


در راستای ایجاد فرصت هرچه بیشتر برای نظرورزی و تولید علم در عرصه تربیت معلم، اولین شماره مجله پژوهش در تربیت معلم توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان  و به سردبیری دکتر محمود مهرمحمدی منتشر شد . معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان از همه صاحب نظران برای ارسال مقالات خود به این مجله که پس از انتشار شماره 2 آن درجه علمی - پژوهشی دریافت خواهد کرد،  دعوت بعمل می آورد. این مجله با آدرس زیر برای عموم علاقمندان قابل دسترسی می باشد.

http://te-research.cfu.ac.ir

پژوهش در تربیت معلم


نظرات کاربران