در حال بارگذاری ...

جلسه شورای فرهنگی پردیس شهید بهشتی برگزار شد

عصر امروز جلسه شورای فرهنگی پردیس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی با حضور رئیس و سایر اعضای شورا در محل دفتر ریاست پردیس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در این جلسه رئیس پردیس شهید بهشتی با تأکید بر تنوع بخشیدن به فعالیت های فرهنگی اظهار داشت نباید در این گونه فعالیت ها صرفا به انجام کارهای مذهبی اکتفا کرد. وی با بیان این که محور و هدف همه ی کارهای فرهنگی توحید، یکتاپرستی و ولایت مداری است گفت این کار را می توان در قالب های مختلف مانند شعر، فیلم، کتاب و ... انجام داد.

دکتر سیدحسین مجتبوی با اشاره به لزوم تدوین تقویم فعالیت های فرهنگی گفت باید همه ی مناسبت ها، مراسم و برنامه های فرهنگی پیش رو، پیش بینی و احصاء شود و نسبت به تدوین تقویم فعالیت های فرهنگی و تقسیم کار بین متولیان امراقدام گردد.

رئیس پردیس شهید بهشتی مشهد با اشاره به ظرفیت های برون سازمانی تأکید کرد که از امکانات و ظرفیت های سایر سازمان ها نیز در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی استفاده شود. وی افزود با معرفی رابط جامعه و دانشگاه در آینده ای نزدیک ارتباط پردیس شهید بهشتی با بخش های برون سازمانی تسهیل خواهد شد.

در این جلسه سایر اعضا نیز نقطه نظرات خود را بیان کردند و در پایان مواردی مانند تاسیس کانون های نقد فیلم و نقد کتاب، تهیه چهارچوب انجام فعالیت های فرهنگی، و تمهید مقدمات برگزاری جلسه تجلیل از نخبگان علمی و فرهنگی و هنری به تصویب رسید. 


نظرات کاربران