در حال بارگذاری ...

دستورالعمل تبدیل وضعیت به هیأت علمی

اطلاعیه مهم وفوری (قابل توجه استادان محترم)

به اطلاع استادان محترم متقاضی هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان می رساند

نظر به اینکه فرایند تبدیل وضعیت استادان به هیأت علمی وزارتی در دستور کار سازمان مرکزی است، شایسته است تا تاریخ 24/10/96 مدارک لازم را که در سایت پردیس شهید بهشتی بارگذاری شده است، تکمیل و تحویل واحد آموزش نمایید. با توجه به این که براساس دستور العمل ارسالی آخرین مهلت ارسال مدارک خواهد بود، مسئولیت تأخیر در ارسال مدارک با همکاران بزرگوار می باشد.

استادان گرامی  می توانند فایل دستورالعمل مربوطه را از قسمت فایلهای ضمیمه دانلود نمایند. 


نظرات کاربران