در حال بارگذاری ...
جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
سرپرست امور پردیس های خراسان رضوی در آیین گرامیداشت هفته سرآمدی آموزش:
جامعه ی خوشبخت جامعه ای است که از سرمایه تکریم و کرامت برخودار باشد

سرپرست امور پردیس های خراسان رضوی در آیین گرامیداشت هفته سرآمدی آموزش:
جامعه ی خوشبخت جامعه ای است که از سرمایه تکریم و کرامت برخودار باشد

عصر امروز دوشنبه 17 اردیبهشت 97، رمضان نیری، سرپرست امور پردیس های خراسان رضوی در آیین گرامیداشت هفته سرآمدی ...

اخبار آموزشی |